Priser for 2018

5-døgnsopphold (søndag – fredag): 2250,- per elev
4-døgnsopphold (mandag –fredag): 2100,- per elev

Lengden på oppholdet avtales ved bestilling.
Depositum på kr. 3000,- per gruppe. Kreves inn ca. 1 – 2 år i forkant av oppholdet.
(dette trekkes fra totalsummen ved sluttoppgjøret)

Krav om sluttoppgjør mottas ca 30 dager før ankomst, med betalingsfrist 10 dager før ankomst.

2 ledere går gratis per klasse (2. leder fra 15 elever og oppover). Øvrige ledere betaler vanlig elevpris.

Vi følger statens satsar i forhald til refusjonsordning. Lom kommune sender faktura til skulen si heimekommune.

Klassar eller grupper som ikkje er refusjonsberettiga må ta kontakt for pristilbod.  

Ledige veker

Dersom dykk ynskjer å bestille for dei næraste åra, så har vi noko ledig. Kontakt oss på epost eller telefon for å få alternative veker. Vår bookingansvarlig er Bjørg Lund, mob 48 00 43 553.

Ellers så har mange skuler etterkvart gått inn på abonnementsordning, der dei har fast bestilling som går fortløpende. Ein vil da etterkvart få faste veker kvart år. Fordelen er da at skulen, lærarar og foreldre veit meir om den leirskolen dei sender elevane sine til. Eventuelle syskjen har erfaring fra same leirskole, og eldre elever kan fortelje om sine erfaringar. Lærarane vil også ha fordeler med dette da dei veit kva for oppgåver dei får i samband med leirskulen, og ein blir godt kjent med leirskulen og lærarane ved leirskulen. I tillegg så slepp ein alt arbeidet som skulen, lærarar eller klassekontaktar har kvart år, med å diskutere og bestemme seg for kva leirskole elevane skal reise på.

Ta kontakt med oss dersom de ynskjer eit leirskoleopphald. Ikkje vær redd for ikkje å få plass, vi greier som regel hjelpe dykk.