Spesielle behov

Vi ønsker at alle i klassen din skal få oppleve et opphold på Jotunfjell leirskole. Bevegelseshemming trenger ikke være noe hinder for dette. Aktivitetene våre foregår i høyfjellsmiljø, og terrenget rundt leirskolen med utgangspunkt fra Raubergstulen Turisthytte er turvennlig og kan tilpasses alle fysiske nivåer, også bevegelseshemmede. Selve leirskolen har innkvarteringsområde, spisesal og oppholdsrom som er godt egnet for elever i rullestol. Opplegget vårt kan tilpasses elever med særlige behov, bevegelseshemming o.l. i samarbeid med klasselærer/medfølgende assistent, men vi har ikke ekstraressurser å sette inn på enkeltelever. Ved Jotunfjell leirskole er mange av aktivitetene av en slik art at leirskolelæreren av sikkerhetsmessige grunner vanligvis ikke kan fristilles til enkeltelever. Elever med slike behov må få utløst slike ressurser fra hjemkommunen.

I de tilfeller elever er bevegelseshemmede i større eller mindre grad, kan vi i vår- og høstsesongen, i samarbeid med Raubergstulen Turisthytte, tilby ridning med turvante islandshester og hestepasser, slik at eleven kan være sammen med klassen hele dagen, eller returnere til leirskolen etter behov. Dersom eleven ikke ønsker å ri, kan vår egenutviklede ”Jotuntralle” sørge for elevskyss til og fra aktivitetsområdet, slik at eleven kan delta i tilpasset leirskoleaktiviteter sammen med de øvrige elevene.En dag i Lom sentrum der en kan besøke Lom stavkirke, Fjellmuseet ogSteinsenteret er også et populært alternativ på turdagen der elever med bevegelseshemming o.l. ikke kan delta (Galdhøpiggen/bretur). En tur i området rundt leirskolen med egen assistent er også et fint alternativ.Vinterstid foregår alle aktivitetene unntatt turdagen i nærhet til leirskolen, og elever med mindre bevegelsehemming/skader (husk legeerklæring!) kan få skyss ut i aktivitetsområdet med snøscooter for å delta i opplegget sammen med klassen.

For å være best mulig forberedt på elever med spesielle behov, er det viktig at leirskolen blir informert så tidlig som mulig om elevsituasjonen, slik at leirskolelærere, foreldre og skolen sammen med eleven kan forberede seg best mulig. I de tilfellene dette er planlagt som nevt over, har Jotunfjell leirskole god erfaring med elever med bevegelseshemming. Dersom eleven er motivert for å delta, vil utbytte av et leirskoleopphold sammen med resten av klassen være  betydelig, både personlig og sosialt. Opplevelsen av mestring vil for mange med bevegelseshemming være enda større, og vi lar elevene få prøve seg i den grad de selv ønsker.