Ordensregler

Skriv ut
 • Hjemmeskole og foreldre har ansvar for at eleven blir gjort kjent med ordensreglementet
 • På leirskolen bor du sammen med mange andre mennesker. Gjennom denne formen for samvær og felles arbeid vil du kunne høste mange positive erfaringer, men det krever selvsagt at du selv må vise en positiv innstilling.
 • Vær høflig, hjelpsom og omgjengelig. Gjør ditt for at oppholdet skal være best mulig.
 • Vi forventer at du hjelper til på leirskolen. En del arbeidsoppgaver blir delt ut og utført i fellesskap. Derfor må du regne ned at du blir pålagt en del plikter som vask av golv, kjøkkentjeneste, rydding osv.
 • Rommet ditt skal være ryddig og rent hver dag før tur. Dette er et felles ansvar for de som bor på rom sammen.
 • Leirskolens rom, inventar og materiell skal behandles med varsomhet. Du er økonomisk ansvarlig for ting du ødelegger.
 • Skal du forlate det indre leirskoleområdet, så må du melde fra om hvor du går – til lærer, og være minimum tre elever sammen.
 • Ute på tur så skal du følge de regler og beskjeder som leirskolens ledere gir. Du har ikke lov til og forlate gruppen på egenhånd, uten tillatelse fra leirskolelærer.
 • Husk at vi bare er på besøk i naturen, så respekter alt liv og ikke ødelegg noe som vokser i naturen. Ta med søppel tilbake til leirskolen.
 • Røyking og bruk av bar ild er forbudt.
 • Bruk av rusmidler er forbudt
 • Det skal være ro på leirskolen i tidsrommet 22.00 – 07.30. Respekter dette både for din egen og andres skyld.
 • For at alle skal få et trygt leirskoleopphold, MÅ vi være sikre på at DU tar imot de beskjeder som du får og følger de regler du får.
 • Mobiltelefon er ikke lov å ta med. Dersom det av ulike årsaker, for enkeltelever, er nødvendig, så må det avtales med klasselærer. Klasselærer har da ansvar for mobilen når den ikke er i bruk.

BRUDD PÅ DISSE ORDENSREGLENE KAN MEDFØRE HJEMSENDELSE PÅ EGEN BEKOSTNING, ELLER AT DE FORESATTE HENTER ELEVEN.