Nummer til elevtelefon: 477 08 495

Denne telefonen kan både lærarar og elevar nås på. Vi ber om at det blir ringt til elever/lærere innafor oppgjeve tidsrammar for måltider. Under måltid har vi alle elevar og lærarar samla i spisesalen, og vi unngår unødig venting både for foreldre og elever.

Elevane kan bruke denne telefonen for å ringe heim.

 

Måltider:

Frokost: 08.30 – 09.15
Middag: 17.30 – 18.30

NB! 
Ved Galdhøpiggtur/bretur er middagen ca 1 time senere, og det er været som avgjer kva for dag dette blir.