Nummer til elevtelefon: 477 08 495
Elevtelefon med telekort: 61 21 18 08

Leirskolen har telefon som både elever og lærere kan nås på. Vi ber om at det ringes til elever/lærere innenfor oppgitt tidsramme for måltidene. Under måltidene har vi alle elever og lærere samlet i spisesalen, og vi unngår unødig venting både for foreldre og elever.

Dersom elevene ønsker å ringe hjem på fritida, kan de kjøpe telekort til kr 20,- i resepsjonen/kiosken. Kortet kan også benyttes på andre korttelefoner. Dersom elevene ringer fra korttelefonen som er plassert i elevområdet, kan foreldrene gjerne ringe opp igjen på telefonnummeret som står ovenfor. Da belastes eleven sitt telekort minst mulig.

PS! Dersom du har nummerviser på telefonen hjemme, vær oppmerksom på at nummeret som vises ikke er leirskoletelefonen eller korttelefonen, men sentralbordnummeret på Raubergstulen Turisthytte. Dere skal derfor kun ringe de nummerene som står på denne siden. Vi ber om forståelse for dette.

Måltider:

Frokost: 08.30 – 09.15
Middag: 17.30 – 18.30

NB! 
Ved Galdhøpiggtur/bretur er middagen ca 1 time senere)