Alle henvendelser vedrøring bestilling, økonomi og andre praktiske spørsmål; send epost til:

                               post@jotunfjell.no

 Dere når oss ellers på følgende telefonnummer:

-Jostein, økonomi:                        mob. 91172286

-Bjørg, bestilling:                          mob. 48043553

-Knut-Erik, romfordeling            mob. 99743221

NB! I leirskolesesong veke 11-14, veke 20-25 og veke 34-43,  er vi alle på tur med elevar på dagtid, og opptatt med undervisning på kveldstid, så ber om forståing for at vi ikkje er tilgjengelege på telefon heile tida. Fint om dykk legg att ein beskjed, sendar ein SMS eller aller helst; sendar ein epost til post@jotunfjell.no ved spørsmål som de ikkje finn svar på her på heimesida vår!

NB! Se under elevtelefon for info om ringetider/telefonnummer til elevtelefon!